Naszą specjalnością są usługi związane z geodezyjnym tyczeniem granic działek. Zajmujemy się zarówno ich wznowieniem, jak i rozgraniczeniem nieruchomości. Prace są wykonywane z bardzo dużą dokładnością oraz dbałością o wysoką jakość sporządzanych map. Jesteśmy doskonale zorganizowanym zespołem geodetów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy!

Czym jest wznowienie i rozgraniczenie działki?

W świetle obowiązujących przepisów wznowienie granic działki następuje na Państwa wniosek, gdy oznaczenia są:

  • zniszczone,
  • przesunięte,
  • uszkodzone.

Czynność ta realizowana jest z wyłączeniem postępowania administracyjnego. W praktyce oznacza to, że właściciel gruntu zleca wykonanie prac geodecie.

Natomiast jeśli chodzi o rozgraniczenie nieruchomości, to ma ono na celu jej podział zgodnie z:

  • orzeczeniem sądu,
  • rezultatem postępowania wywłaszczeniowego lub scaleniowego.

Wykonywane jest także w sytuacji, gdy brak słupków granicznych i dokumentacji mówiącej o ich pierwotnym położeniu.

Ustalenie granic działki powierz zaufanemu geodecie

Jeśli zależy Państwu na podziale gruntu na mniejsze fragmenty, zgłoście się do doświadczonego geodety. Wówczas będziecie mieć pewność, że rozgraniczenie działki zostanie wykonane prawidłowo. Ma to szczególne znaczenie, gdy nieruchomość:

  • jest przedmiotem sporu,
  • ma być sprzedana.

Należy pamiętać, że czynność ta, w przeciwieństwie do wznowienia granic, ma obowiązkową fazę administracyjną. Co najważniejsze, nie można jej pominąć lub zastąpić postępowaniem na drodze sądowej.

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do współpracy!