Rodzaj pracy geodezyjnej

Okres realizacji zlecenia

Mapa do celów projektowych 3-4 tygodnie*
Tyczenie budynku do 3 dni*
Pomiary inwentaryzacyjne z dnia na dzień*
Mapa inwentaryzacji powykonawczej 3-4 tygodnie*
Podział nieruchomości budowlanej od 3 miesięcy*
Podział nieruchomości rolnej od 1 miesiąca*
Wznowienie znaków granicznych 1 miesiąc*

*Tabelka przedstawia przybliżony okres realizacji typowych prac geodezyjnych.