Wątpliwości co do granic wybranego terenu najczęściej wymagają interwencji specjalisty z naszej firmy. Wykonujemy w takim wypadku dokładny podział geodezyjny działki rolnej, budowlanej lub o innym charakterze. Dotyczy to m.in. nieruchomości wspólnych. Klientów zainteresowanych usługami zapraszamy do współpracy!

Na czym polega podział geodezyjny działki?

W przypadku realizacji wspomnianych czynności określoną część gruntu przydziela się nowemu właścicielowi. Oznacza to również odłączenie obszaru z księgi wieczystej i dokonanie w niej stosownych zmian. Podział nieruchomości wspólnej takiej jak działka rolna czy budowlana następuje w wyniku przeprowadzanych przez naszych specjalistów prac w terenie. Usługi te świadczymy rzetelnie i szybko zarówno na gruntach uprawnych, jak i obszarach zurbanizowanych oraz leśnych. Przygotowujemy w sposób profesjonalny stosowne opracowanie kartograficzne, które następnie przedstawia się w odpowiednim urzędzie.

Kiedy wykonywany jest podział geodezyjny działki?

Najczęściej powodem rozdzielenia terenu na mniejsze części jest rozdysponowanie nieruchomości wspólnej pomiędzy kilku właścicieli. Takie zlecenia obejmują np. podziały w wyniku spadku, ale też w celu odsprzedaży większej liczby działek rolnych czy budowlanych pierwotnie tworzących jeden grunt. Wykonujemy opisywane usługi geodezyjne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, ale też niezależnie od jego ustaleń, co reguluje stosowna ustawa, zawsze dbając o dobro klienta. Pozostajemy z nim w stałym kontakcie, co usprawnia realizację zleceń. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu!