Usługi Geodezyjne „Geocer”

mgr inż. Jacek Obłękowski
Geodeta Uprawniony

tel: +48 692 801 190
e-mail: kontakt@geocer.pl